بازاریابی و فروش

تفاوت میان فروش و بازاریابی

تفاوت میان فروش و بازاریابی چیست؟

بازاریابی، سرنخ‌ها و مشتری‌های احتمالی را به استفاده از خدمات یا کالای شرکت شما جذب می‌کند. از طرف دیگر فروش، مرتبط با ابعاد ارزش‌گذاری برای مشتری احتمالی می‌باشد تا به مشتری دائم تبدیل شود.به نظر ساده...

ادامه مطلب...