محمد سلطان‌پور

محمد سلطان‌پور

مترجم

مترجم و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

تألیف و ترجمۀ دو مقالۀ علمی‌ پژوهشی و تعداد زیادی یادداشت تخصصی


شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: